Guangzhou Daoyi
Home - Products - ---
PAGE 彩色制胶试剂盒
Product parameters

厚度 0.75 mm胶可制100块

厚度 1.0 mm胶可制75块

厚度 1.5 mm胶可制50块

More >>

PAGE 彩色制胶试剂盒


C1.png


C2.png

本产品提供免费试用装,欢迎联系道一试用!

道一服务热线:400-805-0083


厚度 0.75 mm胶可制100块

厚度 1.0 mm胶可制75块

厚度 1.5 mm胶可制50块